ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ กำลังรับสมัคร”อาจารย์และนักวิจัย” หลายอัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ กำลังรับสมัคร”อาจารย์และนักวิจัย” หลายอัตรา
ส่ง Portfolio ของคุณ พร้อมระบุหัวข้อ “สมัครอาจารย์/นักวิจัย” มาที่ eeinfo@chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02 218 6537
หรืออีเมล eeinfo@chula.ac.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาฯ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมกันนะคะ
#CUEE #ChulaEngineering