เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนนวัตกรรม
วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions ประกอบด้วย Intelligence R&D Lab, Co-creation Healthy Space, Demo Floor และ Student Village พร้อมสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้การจำลองสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในอนาคต
บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผ่าน 3 ช่องทาง คือ
ช่องทาง 1: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ชื่อบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เลขที่บัญชี 630-2-37158-8 (กรุณาใส่หมายเหตุ: โครงการ เกเวอร์ต สแควร์) แล้วกรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/rEGV7tXivtdTtFto9
เพื่อภาควิชานำไปออกใบเสร็จรับเงิน และลงข้อมูลในระบบ e-Donation เพื่อให้ท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ช่องทาง 2: บริจาคโดยใช้แอปธนาคารของท่าน Scan QR ที่ปรากฏมาด้วยนี้ โดยข้อมูลจะเข้าสู่ระบบ
e-Donation โดยตรง ผู้บริจาคสามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบได้ด้วยตัวเอง (ไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากข้อมูลเข้าตรงไปที่ระบบของกรมสรรพากรแล้ว)

ช่องทาง 3: ติดต่อขอบริจาคได้ที่สำนักงานธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ชั้น 2 ตึกบุญรอด บิณฑสันต์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-218-6492 (คุณพรทิพย์) 02-2186495 (คุณพวงทอง)
Email: eeinfo@chula.ac.th

และสามารถรับชมวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=k2Ok274q86w

ขอขอบพระคุณสำหรับเงินบริจาคเพื่อสมทบการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions มา ณ ที่นี้ด้วย

หมายเหตุ:
1. ผู้บริจาคผ่านช่องทาง scan QR Code (e-Donation) สามารถนำยอดเงินบริจาคของท่านมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation และระบบ My tax Account หรือที่ http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp
2. ผู้บริจาคสะสม (ปีภาษี 2564 และ 2565) ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ภาควิชาฯ จะขออนุญาตจารึก ชื่อ-นามสกุล (และรุ่น วศ.) ของท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณไว้บน Art Wall of Gewertz Square