เจาะลึกประเด็น การขายไฟฟ้าระหว่างบ้านหนึ่ง สู่อีกบ้านหนึ่ง ว่าจะทำได้อย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าสนใจ และ มันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ ในประเทศไทย

เจาะลึกประเด็น การขายไฟฟ้าระหว่างบ้านหนึ่ง สู่อีกบ้านหนึ่ง ว่าจะทำได้อย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าสนใจ และ มันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ ในประเทศไทย

โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ

  • รศ.ดร. มณิศา พิพัฒนสมพร : หัวหน้าโครงการวิจัย Smart Campus Chulalongkorn
  • คุณ สุทธิพงศ์ กนกากร : CEO บริษัท บล็อกฟินท์ จำกัด (Blockfint)

https://youtu.be/NvYFlPK5CJw