ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x NECTEC สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x NECTEC สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง NECTEC และ อ.ภาควิชาฯ หัวข้อ: Indoor Positioning Tracking เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/6jUeiSw9oD1EFBEB8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suree.p@chula.ac.th

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/11967 ตั้งแต่วันนี้ – 4 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6318-9 หรืออีเมล HR@ENG.CHULA.AC.TH #CUEE

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x mu Space สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x mu Space สำหรับนิสิตปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับ mu Space ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง mu Space และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ: Satellite Connectivity Demonstration and User Equipment/User Terminal Development เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/ytakkQ9RPzmmjeWF9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Pasu.k@chula.ac.th

palmmy

March 15, 2024

ขยายเวลารับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x Swift Dynamics สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Swift Dynamics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Swift Dynamics และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ:1. Energy Management using Digital twin วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำ Digital Twin มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการพลังงานลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : – ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ Energy Management – เชื่อมต่อ IoT Gateway กับอุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานขึ้นระบบ Cloud และ Database – ศึกษาภาพรวมการใช้งาน Digital Twin และเครื่องมือเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง Digital Twin – ศึกษาและนำข้อมูลของการใช้พลังงานจาก IoT […]

palmmy

March 14, 2024

ณัทกร เกษมสำราญ นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 พร้อมร่วมนำผลงานวิจัยต้นแบบชุดกล้องนับเซลล์เม็ดเลือดถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณัทกร เกษมสำราญ นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 พร้อมร่วมนำผลงานวิจัยต้นแบบชุดกล้องนับเซลล์เม็ดเลือดถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย    “ไมโครซิสดีซีเอ็น” : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อตรวจจับเซลล์หลายชนิดผ่านกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนด้วยตัวรับรู้ภาพ (MicrosisDCN : The Application of Neural Network to Detect Multiple Cells via Compound Microscope with Image Sensor.) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ โครงการนี้ได้รับทุนสิ่งประดิษฐ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น, รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี, และรางวัลเหรียญทอง ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และรางวัล Gold Medal ในกลุ่มเรื่อง […]

palmmy

February 5, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

palmmy

January 30, 2024

CUEE Camp 2024

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับค่าย cuee camp น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่สนใจอยากเก็บผลงานเพื่อใส่ portfolio ในการยื่นสมัครเข้าวิศวะไฟฟ้า รีบมาสมัครกันโลดด ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG : cuee_camp Facebook : CUEE Camp 1st Tiktok : cuee.camp #cueecamp1st #ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่1 #dek67 #dek68 #dek69 #วิศวะจุฬา #ค่ายจุฬา

palmmy

January 9, 2024

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Topic: สอบสัมภาษณ์นิสิตย้ายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 Time: 14:00-16:00 27 ธ.ค. 2023 Link: https://chula.zoom.us/j/99808864481?pwd=LzZSa2I2bTB6bmllRjloSEtsbStWZz09 Meeting ID: 998 0886 4481 Passcode: 532088  

palmmy

December 22, 2023

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Optimization Methods for Engineering and Machine Learning โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Optimization Methods for Engineering and Machine Learning  ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/57 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/bfy7_kWj0tQ?si=AD-2ioMc53zi3rkf

palmmy

December 11, 2023
1 2 3