ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในกลุ่มวิจัย Bioelectronics

เชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในกลุ่มวิจัย Bioelectronics สมัครทุนการศึกษา ในหัวข้องานวิจัย “On-chip impedance spectroscopy of biological cells”
ทุน
– ค่าลงทะเบียนเรียนตามเวลาหลักสํตร
– ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามเงื่อนไข C2F
– Research Internship ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ติดต่อ ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ Email: boonchai.t@chula.ac.th