รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: mmWave RADAR Antenna เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/23vhGbYZJJ393DNK8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ panuwat.ja@chula.ac.th

palmmy

April 3, 2024

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … กลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน CUEE AlumNight#2 “Gewertz Square: Journey to the Future” ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … กลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน CUEE AlumNight#2 “Gewertz Square: Journey to the Future” ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2567 ด่วนบัตรเข้างานมีจำนวนจำกัด 200 ใบ ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/cueealumnight-2/home ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์ โทรศัพท์ 02-218-6537 หรือ 089-217-6457 อีเมล eeinfo@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x Hitachi Energy สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Hitachi Energy หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Hitachi Energy และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: 1. RelCare (forecast healthy of equipment) 2. Grid Edge + EV solution 3. T-Expert (transformer) 4. Digital substation เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/DGAAdPEgSGoHbvpL7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Thavatchai.T@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: 1.Jetstream Spreader 2.Multispectral Camera เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/vJwMEHatq9JNVd9s5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suwit.ki@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x NECTEC สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x NECTEC สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง NECTEC และ อ.ภาควิชาฯ หัวข้อ: Indoor Positioning Tracking เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/6jUeiSw9oD1EFBEB8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suree.p@chula.ac.th

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/11967 ตั้งแต่วันนี้ – 4 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6318-9 หรืออีเมล HR@ENG.CHULA.AC.TH #CUEE

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x mu Space สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x mu Space สำหรับนิสิตปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับ mu Space ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง mu Space และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ: Satellite Connectivity Demonstration and User Equipment/User Terminal Development เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/ytakkQ9RPzmmjeWF9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Pasu.k@chula.ac.th

palmmy

March 15, 2024

ขยายเวลารับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x Swift Dynamics สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Swift Dynamics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Swift Dynamics และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ:1. Energy Management using Digital twin วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำ Digital Twin มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการพลังงานลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : – ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ Energy Management – เชื่อมต่อ IoT Gateway กับอุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานขึ้นระบบ Cloud และ Database – ศึกษาภาพรวมการใช้งาน Digital Twin และเครื่องมือเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง Digital Twin – ศึกษาและนำข้อมูลของการใช้พลังงานจาก IoT […]

palmmy

March 14, 2024

ณัทกร เกษมสำราญ นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 พร้อมร่วมนำผลงานวิจัยต้นแบบชุดกล้องนับเซลล์เม็ดเลือดถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณัทกร เกษมสำราญ นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 พร้อมร่วมนำผลงานวิจัยต้นแบบชุดกล้องนับเซลล์เม็ดเลือดถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย    “ไมโครซิสดีซีเอ็น” : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อตรวจจับเซลล์หลายชนิดผ่านกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนด้วยตัวรับรู้ภาพ (MicrosisDCN : The Application of Neural Network to Detect Multiple Cells via Compound Microscope with Image Sensor.) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ โครงการนี้ได้รับทุนสิ่งประดิษฐ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น, รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี, และรางวัลเหรียญทอง ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และรางวัล Gold Medal ในกลุ่มเรื่อง […]

palmmy

February 5, 2024
1 2 8