รับสมัครทุนการศึกษา ศ .ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ประจำปีการศึกษา 2567

สาหรับผู้สมัครเข้าหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร เงื่อนไขการระงับทุน ขั้นตอนการสมัครทุนฯ

palmmy

June 7, 2024

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน – งานดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การดึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูล – งานดูแลและซ่อมแซมเบื้องต้น สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ – ฐานข้อมูลของภาควิชาฯ – งานให้คำแนะนาการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ – งานสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ ของภาควิชาฯ เช่น งานซ่อมบำรุง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/12186 ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2567 #chulalongkornuniversity #CUEE

palmmy

June 6, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: mmWave RADAR Antenna เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/23vhGbYZJJ393DNK8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ panuwat.ja@chula.ac.th

palmmy

April 3, 2024

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … กลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน CUEE AlumNight#2 “Gewertz Square: Journey to the Future” ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … กลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน CUEE AlumNight#2 “Gewertz Square: Journey to the Future” ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2567 ด่วนบัตรเข้างานมีจำนวนจำกัด 200 ใบ ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/cueealumnight-2/home ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์ โทรศัพท์ 02-218-6537 หรือ 089-217-6457 อีเมล eeinfo@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x Hitachi Energy สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Hitachi Energy หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Hitachi Energy และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: 1. RelCare (forecast healthy of equipment) 2. Grid Edge + EV solution 3. T-Expert (transformer) 4. Digital substation เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/DGAAdPEgSGoHbvpL7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Thavatchai.T@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: 1.Jetstream Spreader 2.Multispectral Camera เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/vJwMEHatq9JNVd9s5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suwit.ki@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x NECTEC สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x NECTEC สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง NECTEC และ อ.ภาควิชาฯ หัวข้อ: Indoor Positioning Tracking เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/6jUeiSw9oD1EFBEB8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suree.p@chula.ac.th

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/11967 ตั้งแต่วันนี้ – 4 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6318-9 หรืออีเมล HR@ENG.CHULA.AC.TH #CUEE

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x mu Space สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x mu Space สำหรับนิสิตปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับ mu Space ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง mu Space และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ: Satellite Connectivity Demonstration and User Equipment/User Terminal Development เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/ytakkQ9RPzmmjeWF9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Pasu.k@chula.ac.th

palmmy

March 15, 2024

ขยายเวลารับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x Swift Dynamics สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Swift Dynamics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Swift Dynamics และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ:1. Energy Management using Digital twin วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำ Digital Twin มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการพลังงานลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : – ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ Energy Management – เชื่อมต่อ IoT Gateway กับอุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานขึ้นระบบ Cloud และ Database – ศึกษาภาพรวมการใช้งาน Digital Twin และเครื่องมือเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง Digital Twin – ศึกษาและนำข้อมูลของการใช้พลังงานจาก IoT […]

palmmy

March 14, 2024
1 2 7