กำหนดสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

Topic: สอบสัมภาษณ์ย้ายสาขา Time: Jun 8, 2023 10:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/92859448463?pwd=UXE3Q0tHdnY0aTVkMTdlQnB0dTNZZz09 Meeting ID: 928 5944 8463 Password: 909568

palmmy

May 31, 2023

EE Gewert Talk 35 “Technology Trends toward 5.5G/6G and Beyond” by Associate Professor Nutapong Somjit, Ph.D. University of Leeds, U.K.

We would like to invite faculty members, students, and interested people in EE Gewert Talk 35 “Technology Trends toward 5.5G/6G and Beyond” by Associate Professor Nutapong Somjit, Ph.D. University of Leeds, U.K. on Tuesday, 2 May 2023, 9:30 – 12:00 am At DSP Lecture Room, Floor 13, Engineering 4 Building Department of Electrical Engineering Faculty […]

palmmy

April 26, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #12) “Commercial AIoT energy management platforms for Net-Zero Buildings: theory, technologies, and practical Experiences”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #12) “Commercial AIoT energy management platforms for Net-Zero Buildings: theory, technologies, and practical Experiences” on Friday, 28 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Warodom Khamphanchai, Ph.D CEO and Co-Founder – AltoTech Abstract: AltoTech has developed […]

palmmy

April 26, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #11) “Output Filters for Grid-Tied Converters: Component Sizing, Controller Co-Design and Winding-Loss Analysis”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #11) “Output Filters for Grid-Tied Converters: Component Sizing, Controller Co-Design and Winding-Loss Analysis” on Friday, 21 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Korawich Niyomsatian, PhD R&D Engineer with National Instruments Leuven, Belgium Abstract: There has […]

palmmy

April 20, 2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ กำลังรับสมัคร”อาจารย์และนักวิจัย” หลายอัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ กำลังรับสมัคร”อาจารย์และนักวิจัย” หลายอัตรา ส่ง Portfolio ของคุณ พร้อมระบุหัวข้อ “สมัครอาจารย์/นักวิจัย” มาที่ eeinfo@chula.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02 218 6537 หรืออีเมล eeinfo@chula.ac.th มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาฯ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมกันนะคะ #CUEE #ChulaEngineering

palmmy

April 5, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA” on Friday, 7 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Prof. Surin Khomfoi Affiliation: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Abstract: Research works on PEA-VOLTA including study […]

palmmy

April 5, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #9) “Overview of Electrical Drive Design and Testing System for Electric Vehicles in Thailand”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #9) “Overview of Electrical Drive Design and Testing System for Electric Vehicles in Thailand” on Friday, 31 March 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Presenter Dr. Burin Kerdsup Researcher Affiliation: Sustainable Manufacturing Center (SMC), National Electronics […]

palmmy

March 28, 2023

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Video Anomalous Event Detection of Products in Vending Machine for Edge Computing) ในกิจกรรมการแข่งขัน TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับนางสาว ภูริณัฐ กระจ่างศรี นิสิตปี 4 ในที่ปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร สุภาวดี อร่ามวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Video Anomalous Event Detection of Products in Vending Machine for Edge Computing) ในกิจกรรมการแข่งขัน TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1 (Smart Electronics track) วันที่ 10 มีนาคม 2566

palmmy

March 16, 2023

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award งาน iEECON 2023

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณแคทรียา ชูพุ่ม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอํานาจ เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

palmmy

March 15, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #7) “Electrical Drive Technology for Electric Vehicles”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #7) “Electrical Drive Technology for Electric Vehicles” on Friday, 17 March 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Presenter Prof. Dr.-Ing. Nisai Fuengwarodsakul Biography: Nisai H. Fuengwarodsakul received his Bachelor of Electrical Engineering in 1998 from King´s […]

palmmy

March 15, 2023
1 2 5