รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ในสาขา Bioelectronics หรือ Advanced Materials and Devices

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ในสาขา Bioelectronics หรือ Advanced Materials and Devices

หัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย
Application of microfluidic device for on-chip monitoring of changes in biological cell characteristics

คุณสมบัติผู้สมัคร (นักศึกษา ป.เอก)
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้วย GPAX 3.5
– คะแนนภาษาอังกฤษ: CUTEP ≥ 45 หรือTOEFL ≥ 500 หรือIELS ≥ 5.0

คุณสมบัติผู้สมัคร (PostdocPostdoc)
– จบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลงานตีพิมพ์ใน ISI หรือ Scopus เป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding author
– คะแนนภาษาอังกฤษ : CUTEP ≥ 45 หรือTOEFL ≥ 500 หรือIELS ≥ 5.0

การสนับสนุน
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา (สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก)
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ทั้งนักศึกษาและนักวิจัย) ตามเกณฑ์ของทุน c2f จุฬาฯ https://c2f.chula.ac.th/phd-scholarship/

สนใจติดต่อ E mail : boonchai.t@chula.ac.th [Prof. Boonchai Techaumnat