กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Topic: สอบสัมภาษณ์นิสิตย้ายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
Time: 14:00-16:00 27 ธ.ค. 2023
Link: https://chula.zoom.us/j/99808864481?pwd=LzZSa2I2bTB6bmllRjloSEtsbStWZz09
Meeting ID: 998 0886 4481
Passcode: 532088