ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IC Design จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/11967
ตั้งแต่วันนี้ – 4 เมษายน 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6318-9 หรืออีเมล HR@ENG.CHULA.AC.TH