ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … กลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน CUEE AlumNight#2 “Gewertz Square: Journey to the Future” ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … กลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน CUEE AlumNight#2 “Gewertz Square: Journey to the Future”
ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น.
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2567
ด่วน‼️บัตรเข้างานมีจำนวนจำกัด 200 ใบ
ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/cueealumnight-2/home
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์
โทรศัพท์ 02-218-6537 หรือ 089-217-6457 อีเมล eeinfo@chula.ac.th