เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 11.40 น. ห้องเรียนชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

palmmy

November 8, 2023

EE Gewert Talk 35 “Technology Trends toward 5.5G/6G and Beyond” by Associate Professor Nutapong Somjit, Ph.D. University of Leeds, U.K.

We would like to invite faculty members, students, and interested people in EE Gewert Talk 35 “Technology Trends toward 5.5G/6G and Beyond” by Associate Professor Nutapong Somjit, Ph.D. University of Leeds, U.K. on Tuesday, 2 May 2023, 9:30 – 12:00 am At DSP Lecture Room, Floor 13, Engineering 4 Building Department of Electrical Engineering Faculty […]

palmmy

April 26, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA” on Friday, 7 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Prof. Surin Khomfoi Affiliation: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Abstract: Research works on PEA-VOLTA including study […]

palmmy

April 5, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #9) “Overview of Electrical Drive Design and Testing System for Electric Vehicles in Thailand”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #9) “Overview of Electrical Drive Design and Testing System for Electric Vehicles in Thailand” on Friday, 31 March 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Presenter Dr. Burin Kerdsup Researcher Affiliation: Sustainable Manufacturing Center (SMC), National Electronics […]

palmmy

March 28, 2023

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award งาน iEECON 2023

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณแคทรียา ชูพุ่ม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอํานาจ เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

palmmy

March 15, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #7) “Electrical Drive Technology for Electric Vehicles”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #7) “Electrical Drive Technology for Electric Vehicles” on Friday, 17 March 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Presenter Prof. Dr.-Ing. Nisai Fuengwarodsakul Biography: Nisai H. Fuengwarodsakul received his Bachelor of Electrical Engineering in 1998 from King´s […]

palmmy

March 15, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #5) “Reliability of Power Electronics in Photovoltaic systems: Design and Control solutions”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #5) “Reliability of Power Electronics in Photovoltaic systems: Design and Control solutions” on Friday, 17 February 2023 at 2:00 PM (Thailand Time) Abstract: Power electronics are essential for power conversion of Photovoltaic (PV) systems. In that […]

palmmy

February 15, 2023

“ลงทุนชีวิตด้วย Intania DNA” โดย ดร.นล รณะนันทน์ Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ

กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับนิสิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ มาฟังพี่นายช่างชาวแบงก์เล่า ทำงานอย่างไรให้สนุกและสำเร็จกับกิจกรรม “ลงทุนชีวิตด้วย Intania DNA” โดย ดร.นล รณะนันทน์ Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 17 กพ. 2566 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 415 ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ

palmmy

February 15, 2023

We would like to invite faculty members, students, and interested people in EE Gewert Talk 34

We would like to invite faculty members, students, and interested people in EE Gewert Talk 34 “Nanoelectronics: Towards End of Scaling and Beyond” on Thursday February 16, 2023, 09.30-11.00 am At Room 210 Floor 2 Boonrod Building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. And online Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/96806028488… password 038407 #CUEE #GewertzTalk #IEEE_Distinguished_Lecture #IEEE_MTT-AP-ED_Thailand

palmmy

February 15, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #4) “Battery Management System for EV”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #4) “Battery Management System for EV” on Friday, 10 February 2023 at 2:00 PM (Thailand Time) Abstract: Lithium batteries are the most popular energy storage used in electric vehicles which is the main component of electric […]

palmmy

February 9, 2023
1 2