รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x Hitachi Energy สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Hitachi Energy หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Hitachi Energy และ อ.ภาควิชาฯ
ในหัวข้อ:
1. RelCare (forecast healthy of equipment)
2. Grid Edge + EV solution
3. T-Expert (transformer)
4. Digital substation
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
สมัครได้ที่ https://forms.gle/DGAAdPEgSGoHbvpL7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Thavatchai.T@chula.ac.th