รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: mmWave RADAR Antenna เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/23vhGbYZJJ393DNK8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ panuwat.ja@chula.ac.th

palmmy

April 3, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x Hitachi Energy สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Hitachi Energy หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Hitachi Energy และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: 1. RelCare (forecast healthy of equipment) 2. Grid Edge + EV solution 3. T-Expert (transformer) 4. Digital substation เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/DGAAdPEgSGoHbvpL7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Thavatchai.T@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ ในหัวข้อ: 1.Jetstream Spreader 2.Multispectral Camera เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/vJwMEHatq9JNVd9s5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suwit.ki@chula.ac.th

palmmy

March 29, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x NECTEC สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x NECTEC สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง NECTEC และ อ.ภาควิชาฯ หัวข้อ: Indoor Positioning Tracking เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/6jUeiSw9oD1EFBEB8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suree.p@chula.ac.th

palmmy

March 19, 2024

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x mu Space สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x mu Space สำหรับนิสิตปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับ mu Space ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง mu Space และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ: Satellite Connectivity Demonstration and User Equipment/User Terminal Development เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ที่ https://forms.gle/ytakkQ9RPzmmjeWF9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Pasu.k@chula.ac.th

palmmy

March 15, 2024

ขยายเวลารับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x Swift Dynamics สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Swift Dynamics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Swift Dynamics และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ:1. Energy Management using Digital twin วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำ Digital Twin มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการพลังงานลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : – ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ Energy Management – เชื่อมต่อ IoT Gateway กับอุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานขึ้นระบบ Cloud และ Database – ศึกษาภาพรวมการใช้งาน Digital Twin และเครื่องมือเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง Digital Twin – ศึกษาและนำข้อมูลของการใช้พลังงานจาก IoT […]

palmmy

March 14, 2024

CUEE Camp 2024

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับค่าย cuee camp น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่สนใจอยากเก็บผลงานเพื่อใส่ portfolio ในการยื่นสมัครเข้าวิศวะไฟฟ้า รีบมาสมัครกันโลดด ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG : cuee_camp Facebook : CUEE Camp 1st Tiktok : cuee.camp #cueecamp1st #ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่1 #dek67 #dek68 #dek69 #วิศวะจุฬา #ค่ายจุฬา

palmmy

January 9, 2024

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Optimization Methods for Engineering and Machine Learning โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Optimization Methods for Engineering and Machine Learning  ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/57 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/bfy7_kWj0tQ?si=AD-2ioMc53zi3rkf

palmmy

December 11, 2023

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Reinforcement Learning and Applications โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Reinforcement Learning and Applications ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/56 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/G1QUHhNSATc?si=LuXbaUWJQQtKsOxa

palmmy

December 11, 2023

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 11.40 น. ห้องเรียนชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

palmmy

November 8, 2023
1 2 3