CUEE Camp 2024

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับค่าย cuee camp น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่สนใจอยากเก็บผลงานเพื่อใส่ portfolio ในการยื่นสมัครเข้าวิศวะไฟฟ้า รีบมาสมัครกันโลดด ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG : cuee_camp Facebook : CUEE Camp 1st Tiktok : cuee.camp #cueecamp1st #ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่1 #dek67 #dek68 #dek69 #วิศวะจุฬา #ค่ายจุฬา

palmmy

January 9, 2024

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Optimization Methods for Engineering and Machine Learning โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Optimization Methods for Engineering and Machine Learning  ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/57 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/bfy7_kWj0tQ?si=AD-2ioMc53zi3rkf

palmmy

December 11, 2023

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Reinforcement Learning and Applications โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Reinforcement Learning and Applications ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/56 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/G1QUHhNSATc?si=LuXbaUWJQQtKsOxa

palmmy

December 11, 2023

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 11.40 น. ห้องเรียนชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

palmmy

November 8, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA” on Friday, 7 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Prof. Surin Khomfoi Affiliation: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Abstract: Research works on PEA-VOLTA including study […]

palmmy

April 5, 2023

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Video Anomalous Event Detection of Products in Vending Machine for Edge Computing) ในกิจกรรมการแข่งขัน TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับนางสาว ภูริณัฐ กระจ่างศรี นิสิตปี 4 ในที่ปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร สุภาวดี อร่ามวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Video Anomalous Event Detection of Products in Vending Machine for Edge Computing) ในกิจกรรมการแข่งขัน TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1 (Smart Electronics track) วันที่ 10 มีนาคม 2566

palmmy

March 16, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #5) “Reliability of Power Electronics in Photovoltaic systems: Design and Control solutions”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #5) “Reliability of Power Electronics in Photovoltaic systems: Design and Control solutions” on Friday, 17 February 2023 at 2:00 PM (Thailand Time) Abstract: Power electronics are essential for power conversion of Photovoltaic (PV) systems. In that […]

palmmy

February 15, 2023

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล ใน โครงการ 6th Digital Design with FPGA Cam

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายมโนภัทร ชาญกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายเพ็ญชาติ พวงเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน โครงการ 6th Digital Design with FPGA Camp กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาบุคลากรในด้านการออกแบบวงจรดิจิทัลในประเทศไทยให้มีปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถสร้างสังคมของนักออกแบบที่ยั่งยืนและมีขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้อย่างทัดเทียม ทั้งในวงจรที่มีขนาดเล็กและวงจรที่มีความซับซ้อนมากๆ ตามระดับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น

palmmy

January 5, 2023
1 2 3