บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแนะนำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” โดยอาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ หัวหน้าหน่วยกฏหมายและสิทธิบัตร UTC และรองคณบดี ด้านงานวิรัชกิจและนิตินวัตกรรม คณะนิติศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ หัวหน้าหน่วยกฏหมายและสิทธิบัตร UTC และรองคณบดี ด้านงานวิรัชกิจและนิตินวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การแนะนำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ในวันที่ 2 กันยายน 2565

palmmy

September 11, 2022

นิสิตภาควิชาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในงาน TESA Top Gun Rally 2022

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 (TESA Top Gun Rally 2022: TGR2022) ในหัวข้อ #การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจักรวาลนฤมิตร (Device Development for Metaverse) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยทีม CU Top Gear คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. นาย สิรภพ เวสน์ไพบูลย์ 2. นาย รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ 3. นาย จิระวัฒน์ วงษ์ใหญ่ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย พัฒนชัย จงเลิศวราวงศ์ และ […]

palmmy

September 11, 2022

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้าย ปีการศึกษา 2564

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

palmmy

June 6, 2022

แสดงความยินดีกับนิสิตด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ, นายสิรภพ เวสน์ไพบูลย์ และนายอิทธิพัฒน์ รอดประดับ นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ PLC Competition- Robo Saleng จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ

palmmy

May 29, 2022

โครงการความร่วมมือสุดพิเศษ CUEE x SCB Data Analytics

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสุดพิเศษ CUEE x SCB Data Analytics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม SCB Data Analytics ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่างวิศวกรจาก SCB Data Analytics ( แนะนำทีม SCB Data Analytics https://careers.scb.co.th/…/interview-scb-data-analytics/) และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ – Application of Digital Twin Engineering in Mobile-Delivery Service (อ.เชาวน์​ดิ​ศ) – Network Graph Optimisation in Mobile-Delivery Service (อ.ธีรพล) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม […]

palmmy

January 18, 2022

Seneior Project 2564

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ เข้ารับฟังการสอบนำเสนอวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ทาง Microsoft Teams

palmmy

December 7, 2021

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2563” เป็นการแนะแนววิธีการเตรียมตัวฝึกงาน โดยอาจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ และการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานโดยรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4 11 พฤศจิกายน 2020

apinun

June 7, 2021

แนะแนวการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี เป็นผู้แนะแนวทางการเลือกวิชาบังคับแก่นิสิต 24 พฤศจิกายน 2020  · 

apinun

June 7, 2021

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ภายในกิจกรรม ศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญและคณาจารย์ในภาควิชา ได้แนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคตและเทคนิคการสัมภาษณ์งานในบริษัทต่างๆ

apinun

June 7, 2021