รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x HiveGround สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x HiveGround หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง HiveGround และ อ.ภาควิชาฯ
ในหัวข้อ:
1.Jetstream Spreader
2.Multispectral Camera
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
สมัครได้ที่ https://forms.gle/vJwMEHatq9JNVd9s5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suwit.ki@chula.ac.th