หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ PEAP

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่
– เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree
– เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video
– เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2565
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://ee.eng.chula.ac.th/peap/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : cuee-grad@chula.ac.th