ขยายเวลารับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x Swift Dynamics สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Swift Dynamics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Swift Dynamics และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ:1. Energy Management using Digital twin วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำ Digital Twin มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการพลังงานลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : – ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ Energy Management – เชื่อมต่อ IoT Gateway กับอุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานขึ้นระบบ Cloud และ Database – ศึกษาภาพรวมการใช้งาน Digital Twin และเครื่องมือเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง Digital Twin – ศึกษาและนำข้อมูลของการใช้พลังงานจาก IoT […]

palmmy

March 14, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

palmmy

January 30, 2024

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Heuristic Optimization โดยอาจารย์ ดร.ธีรพล ศิลาวรรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครวิชา Heuristic Optimization ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/58 รับชมวิดีโอแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/pVHJT9vZMDs?si=CR1pj2Qm4thPXUm5

palmmy

December 11, 2023

Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันสร้างซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชัน ในโครงการ CU Smart Campus สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://ee.eng.chula.ac.th/chula-smart-campus-contest/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-218-6490 Email: eeinfo@chula.ac.th

palmmy

June 1, 2023

ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #10) “Thailand EV Charging Infrastructure: Research on PEA-VOLTA” on Friday, 7 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Prof. Surin Khomfoi Affiliation: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Abstract: Research works on PEA-VOLTA including study […]

palmmy

April 5, 2023

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award งาน iEECON 2023

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณแคทรียา ชูพุ่ม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอํานาจ เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

palmmy

March 15, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #7) “Electrical Drive Technology for Electric Vehicles”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #7) “Electrical Drive Technology for Electric Vehicles” on Friday, 17 March 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Presenter Prof. Dr.-Ing. Nisai Fuengwarodsakul Biography: Nisai H. Fuengwarodsakul received his Bachelor of Electrical Engineering in 1998 from King´s […]

palmmy

March 15, 2023

ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #5) “Reliability of Power Electronics in Photovoltaic systems: Design and Control solutions”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGNIEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #5) “Reliability of Power Electronics in Photovoltaic systems: Design and Control solutions” on Friday, 17 February 2023 at 2:00 PM (Thailand Time) Abstract: Power electronics are essential for power conversion of Photovoltaic (PV) systems. In that […]

palmmy

February 15, 2023

“ลงทุนชีวิตด้วย Intania DNA” โดย ดร.นล รณะนันทน์ Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ

กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับนิสิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ มาฟังพี่นายช่างชาวแบงก์เล่า ทำงานอย่างไรให้สนุกและสำเร็จกับกิจกรรม “ลงทุนชีวิตด้วย Intania DNA” โดย ดร.นล รณะนันทน์ Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 17 กพ. 2566 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 415 ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ

palmmy

February 15, 2023
1 2 4