เชิญชวนผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิจัย Bioelectronic

เชิญชวนผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิจัย Bioelectronic ในหัวข้อ “Micro-sensors for on-chip impedance spectroscopy”
– ค่าลงทะเบียนฟรี
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน
– เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงาน
– Research Internship ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ boonchai.t@chula.ac.th