โครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม AIS
ภายใต้หัวข้อ
Gain Enhancement of Base Station Antenna Using Artificial Electromagnetic Surface
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2565
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ panuwat.ja@chula.ac.th หรือ chaodit.a@chula.ac.th