รับสมัครทุนการศึกษา ศ .ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ประจำปีการศึกษา 2567

สาหรับผู้สมัครเข้าหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร เงื่อนไขการระงับทุน ขั้นตอนการสมัครทุนฯ

palmmy

June 7, 2024

โครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม AIS ภายใต้หัวข้อ Gain Enhancement of Base Station Antenna Using Artificial Electromagnetic Surface เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ panuwat.ja@chula.ac.th หรือ chaodit.a@chula.ac.th

palmmy

May 2, 2022