โครงการความร่วมระหว่าง CUEE x SKYVIV

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x SKYVIV
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม SKYVIV

ภายใต้หัวข้อ
– Multi spectral data analysis in crop yield prediction
– Carbon Credit measurement and evaluation

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2565
สัมภาษณ์ : 10-14 มีนาคม 2565
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Teerapol.s@chula.ac.th หรือ Charnchai.P@chula.ac.th