โครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x เจนบรรเจิด

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x เจนบรรเจิด
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม เจนบรรเจิด
ภายใต้หัวข้อ
– Industrial IoT for cloud-based factory vehicle monitoring
– Data matching in large product lists
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2565
สัมภาษณ์ : 11 มีนาคม 2565
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ teerapol.s@chula.ac.th