ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ อีก 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้าน Wireless Communication Technology ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10783
ขยายเวลารับสมัครจนถึง 30 พฤศจิกายน 2565 โปรดดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นให้ครบถ้วนด้วยนะคะ

#อาจารย์ #วิจัย #wireless #communication #chulalongkornuniversity #วิศวกรรมไฟฟ้า #CUEE