ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x NECTEC สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x NECTEC สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 Double-Internship Program โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง NECTEC และ อ.ภาควิชาฯ
หัวข้อ: Indoor Positioning Tracking
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2567
สมัครได้ที่ https://forms.gle/6jUeiSw9oD1EFBEB8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ suree.p@chula.ac.th