ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม CUEE x mu Space สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x mu Space สำหรับนิสิตปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับ mu Space ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง mu Space และ อ.ภาควิชาฯ

ภายใต้หัวข้อ: Satellite Connectivity Demonstration and User Equipment/User Terminal Development

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
สมัครได้ที่ https://forms.gle/ytakkQ9RPzmmjeWF9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ Pasu.k@chula.ac.th