Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันสร้างซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชัน ในโครงการ CU Smart Campus

⏩สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ee.eng.chula.ac.th/chula-smart-campus-contest/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-218-6490 Email: eeinfo@chula.ac.th