ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

palmmy

January 30, 2024

CUEE Camp 2024

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับค่าย cuee camp น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่สนใจอยากเก็บผลงานเพื่อใส่ portfolio ในการยื่นสมัครเข้าวิศวะไฟฟ้า รีบมาสมัครกันโลดด ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG : cuee_camp Facebook : CUEE Camp 1st Tiktok : cuee.camp #cueecamp1st #ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่1 #dek67 #dek68 #dek69 #วิศวะจุฬา #ค่ายจุฬา

palmmy

January 9, 2024

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Topic: สอบสัมภาษณ์นิสิตย้ายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 Time: 14:00-16:00 27 ธ.ค. 2023 Link: https://chula.zoom.us/j/99808864481?pwd=LzZSa2I2bTB6bmllRjloSEtsbStWZz09 Meeting ID: 998 0886 4481 Passcode: 532088  

palmmy

December 22, 2023

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Optimization Methods for Engineering and Machine Learning โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Optimization Methods for Engineering and Machine Learning  ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/57 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/bfy7_kWj0tQ?si=AD-2ioMc53zi3rkf

palmmy

December 11, 2023

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Reinforcement Learning and Applications โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครายวิชา Reinforcement Learning and Applications ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/56 รับชมคลิปแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/G1QUHhNSATc?si=LuXbaUWJQQtKsOxa

palmmy

December 11, 2023

ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Heuristic Optimization โดยอาจารย์ ดร.ธีรพล ศิลาวรรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 สมัครวิชา Heuristic Optimization ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/58 รับชมวิดีโอแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/pVHJT9vZMDs?si=CR1pj2Qm4thPXUm5

palmmy

December 11, 2023

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและนำหลักสูตร, งานวิจัย, การเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 11.40 น. ห้องเรียนชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

palmmy

November 8, 2023
1 2 3 8