แสดงความยินดีกับนิสิตด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ, นายสิรภพ เวสน์ไพบูลย์ และนายอิทธิพัฒน์ รอดประดับ นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ PLC Competition- Robo Saleng จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ

palmmy

May 29, 2022

Congratulations 2565

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เนี่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

palmmy

May 29, 2022

เชิญชวนบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ 2565

เชิญชวนบัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่าน ถ่ายรูปหมู่แสดงความยินดีร่วมกัน บริเวณหน้าอาคารบุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับปริญญาโท – เอก วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

palmmy

May 12, 2022

โครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม AIS ภายใต้หัวข้อ Gain Enhancement of Base Station Antenna Using Artificial Electromagnetic Surface เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ panuwat.ja@chula.ac.th หรือ chaodit.a@chula.ac.th

palmmy

May 2, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมโภชน์ อาหุนัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมโภชน์ อาหุนัย ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.2528 เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564)

palmmy

March 14, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.2509 เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564)

palmmy

March 14, 2022

Degree & Non-degree Program in PEAP (Power Electronics Applications Program)

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ – เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree – เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video – เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://ee.eng.chula.ac.th/peap/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : cuee-grad@chula.ac.th

palmmy

March 4, 2022

โครงการความร่วมระหว่าง CUEE x SKYVIV

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x SKYVIV หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม SKYVIV ภายใต้หัวข้อ – Multi spectral data analysis in crop yield prediction – Carbon Credit measurement and evaluation เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2565 สัมภาษณ์ : 10-14 มีนาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Teerapol.s@chula.ac.th หรือ Charnchai.P@chula.ac.th

palmmy

March 3, 2022

โครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x เจนบรรเจิด

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x เจนบรรเจิด หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม เจนบรรเจิด ภายใต้หัวข้อ – Industrial IoT for cloud-based factory vehicle monitoring – Data matching in large product lists เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2565 สัมภาษณ์ : 11 มีนาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ teerapol.s@chula.ac.th

palmmy

March 3, 2022

Hauwei Certification Voucher

Hauwei Certification Voucher สำหรับนิสิตที่สนใจสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพของหัวเว่ย (HCIA) จำกัดจำนวน 50 ท่านแรก ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1j7meEOpKw_goa-GkeTRRf2iCqFoH18mMf4ljh1vGTs8/prefill สามารถเรียนออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ https://e.huawei.com/en/talent/#/

palmmy

February 9, 2022
1 3 4