โครงการความร่วมมือสุดพิเศษ CUEE x SCB Data Analytics

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสุดพิเศษ CUEE x SCB Data Analytics หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม SCB Data Analytics ฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่างวิศวกรจาก SCB Data Analytics ( แนะนำทีม SCB Data Analytics https://careers.scb.co.th/…/interview-scb-data-analytics/) และ อ.ภาควิชาฯ ภายใต้หัวข้อ – Application of Digital Twin Engineering in Mobile-Delivery Service (อ.เชาวน์​ดิ​ศ) – Network Graph Optimisation in Mobile-Delivery Service (อ.ธีรพล) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม […]

palmmy

January 18, 2022

Seneior Project 2564

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ เข้ารับฟังการสอบนำเสนอวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ทาง Microsoft Teams

palmmy

December 7, 2021

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2563” เป็นการแนะแนววิธีการเตรียมตัวฝึกงาน โดยอาจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ และการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานโดยรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4 11 พฤศจิกายน 2020

apinun

June 7, 2021

แนะแนวการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี เป็นผู้แนะแนวทางการเลือกวิชาบังคับแก่นิสิต 24 พฤศจิกายน 2020  · 

apinun

June 7, 2021

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ภายในกิจกรรม ศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญและคณาจารย์ในภาควิชา ได้แนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคตและเทคนิคการสัมภาษณ์งานในบริษัทต่างๆ

apinun

June 7, 2021
1 2