เชิญชวนบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ 2565

เชิญชวนบัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่าน ถ่ายรูปหมู่แสดงความยินดีร่วมกัน บริเวณหน้าอาคารบุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับปริญญาโท – เอก วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

palmmy

May 12, 2022

Degree & Non-degree Program in PEAP (Power Electronics Applications Program)

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ – เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree – เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video – เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://ee.eng.chula.ac.th/peap/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : cuee-grad@chula.ac.th

palmmy

March 4, 2022

โครงการความร่วมระหว่าง CUEE x SKYVIV

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x SKYVIV หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม SKYVIV ภายใต้หัวข้อ – Multi spectral data analysis in crop yield prediction – Carbon Credit measurement and evaluation เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2565 สัมภาษณ์ : 10-14 มีนาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Teerapol.s@chula.ac.th หรือ Charnchai.P@chula.ac.th

palmmy

March 3, 2022

โครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x เจนบรรเจิด

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x เจนบรรเจิด หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม เจนบรรเจิด ภายใต้หัวข้อ – Industrial IoT for cloud-based factory vehicle monitoring – Data matching in large product lists เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2565 สัมภาษณ์ : 11 มีนาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ teerapol.s@chula.ac.th

palmmy

March 3, 2022

6G WEBINAR ON ZOOM

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in Webinar on Zoom “6G Vision, Requirements, Technical Challenges, Standardization & Implementations” on Thursday, September 23, 2021, 16.00 – 17.30 pm Registration at https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform

palmmy

September 20, 2021

รับสมัครอาจารย์ใหม่ ด้าน Bio sensors / Bio devices

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUEE Faculty of Engineering, Chulalongkorn University Chulalongkorn University เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 1 อัตรา ด้าน Bio sensors / Bio devices สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2564 สามารถตรวจสอบขั้นตอนและสมัครผู้ได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10285

palmmy

September 7, 2021

เชิญร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัล”

     ในช่วงเวลาที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง (CEPT) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (CUEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จะมุ่งมั่นทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย ให้วิสัยทัศน์ในเชิงวิชาการ และสื่อสารแลกเปลี่ยนสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค Digital Power Grids     เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายทางวิชาการ โดย รองศาสตาจารย์ ดร.วิจารณ์ หวังดี นักวิจัยอาวุโส CEPT เนื่องในวันรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ดำเนินรายการโดย คุณอชิตพล พิบูลย์ไพโรจน์ CUEE 100 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlXS0Wbk-mwKOy-NKsOiHt3vcldsESm0wJl-i08wGqfAEIA/viewform?fbclid=IwAR2BX2tcMRt1Rb6HIUmrQqJVTc5tzxKADD6MoLQPp3nrhr8mB6WX7vl2iQkhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSfNlXS0Wbk…/viewform

palmmy

September 7, 2021

CUEE would like to congratulate Assoc. Prof. Supavadee Aramvith, Dr. Wazir Muhammad, Mr. Watchara Ruangsang

CUEE would like to congratulate Assoc. Prof. Supavadee Aramvith, Dr. Wazir Muhammad, Mr. Watchara Ruangsang, Multimedia Analytics and Processing Research Unit for receiving Silver Medal Award certificate from The International exhibition of Invention Geneva for our invention “CUx : A Portable Embedded System for Image Super-Resolution,” to Supavadee Aramvith, Wazir Muhammad, and Watchara Ruangsang, Chulalongkorn […]

apinun

June 7, 2021

อบรมการใช้ google calendar

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมการอบรมการใช้งาน Google Calendar ให้กับธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม โปรา รองหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมธุรการในการประสานงานและจัดการตารางงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ประสิทธิภาพ

apinun

June 7, 2021
1 2